Привітання

Шановні слухачі курсів! На цьому блозі Ви маєте можливість самостійно ознайомитися з лекціями, маєте можливість (бажано) надати запитання будь-якому лектору, обговорити з колегами актуальні питання тієї чи іншої теми, отримати компетентну консультацію викладачів облІППО

понедельник, 9 ноября 2009 г.

Контрольна робота

Ознайомтесь з контрольними запитаннями, залиште коментарі.Розгорнуту відповідь надішліть за адресою: distantduu@gmail.com

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
1. Які інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти визначені Національною доктриною?
2. Як ви розумієте поняття «інновація», «інноваційний потенціал навчально-виховного закладу», «інноваційні процеси в освіті»?
3. Розкрийте умови ефективності інноваційних педагогічних процесів.
4. Зробіть перелік структурних компонентів, що складають зміст процесу формування мовлення дошкільнят.
5. Проаналізуйте програмне забезпечення навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах України.
6. “Дитячий світ – це світ особливий. Діти живуть своїми уявленнями про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них свої критерії краси, у них навіть своє вимірювання часу: в часи дитинства день здається роком, а рік – вічністю. Маючи доступ до казкового палацу, ім’я якому – Дитинство, я завжди вважав за конче потрібне стати якоюсь мірою дитиною. Тільки за такої умови діти не дивитумуться на вас як на людину, яка випадково проникла за ворота їхнього казкового світу, як на сторожа, що охороняє цей світ, сторожа, якому байдуже, що робиться там, усередені цього світу» (Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – Т.3. – С.3)
Як ви розумієте цей вислів ученого-практика стосовно педагогічної діяльності вихователя дошкільного закладу? Яка модель навчання дітей згідно з концепцією дошкільного виховання знайшла відображення у цих словах? Як би ви реалізували пропозиції В.Сухомлинського, проводячи заняття з дітьми з розвитку рідної мови, ознайомлення з навколишнім та з художньої літератури? Наведіть приклади.

пятница, 6 ноября 2009 г.

Завдання до професійно-орієнтованої фаховоїскладової.

Ознайомтесь з контрольними запитаннями, залиште коментарі.Розгорнуту відповідь надішліть за адресою: distantduu@gmail.com (Самостійна 2)

1. Охарактеризуйте вихідні положення та основні елементи наукового дослідження.
2. Які (і як) особистісно-психологічні особливості дитини, на вашу думку, повинен враховувати педагог в навчально-виховному процесі?
3. Проаналізувати роботу батьків щодо зміцнення:
а) духовного, б) фізичного, в) психічного здоров'я дітей.
4.Ознайомтесь з книгою М.Семенової «Быт и верования древних славян», запропонуйте варіанти творчих завдань для дошкільників з ознайомлення зі слов’янською міфологією.

Прфесійно-орієнтована та фахова складова

Прочитайте лекції, надішлить запитання та коментарі.
"Інноваційна діяльність як ефективна умова саморозвитку педагога"

Допомога вихователю
Особливості витоків української ментальності.
Додатковий матеріал за ціею темою дивись за посиланням "Допомога вихователю"

Індівідуально-психологічні особливості дитини та їх врахування впроцесі навчання рідній мові.

Роль сім'ї у формуванні та розвитку духовного здоров'я дітей дошкільного віку.

среда, 4 ноября 2009 г.

Завдання до загальної складової

Ознайомтесь з контрольними запитаннями, залиште коментарі. (Самостійна 1)
Розгорнуту відповідь надішліть за адресою: distantduu@gmail.com
1. Проаналізуйте свою педагогічну діяльність з позицій компетентнісного підходу до навчання. Які надбання вашого досвіду полегшать перехід до компетентнісно орієнтованого навчання? В яких напрямках є необхідною корекція вашої діяльності?
2. Розвиток культурної сфери в Україні.
3. Складові та функції освіти як соціального інституту.
4. Інтеграційні процеси в сучасній Україні. Основні етапи Болонського процесу.